VỀ CHÚNG TÔI

8/21/2016 6:37:30 PM

Đội ngũ MayBanHangCamUng.Com


HIỆU QUẢ KHÔNG GIỚI HẠN

Phần mềm quản lý Nhà hàng/Bán hàng L'POS vận hành mượt mà trên mọi thiết bị như PC truyền thống, Laptop cảm ứng Windows 7, 8, 10, cũng như các thiết bị di động như iPhone, iPad.

Với kinh nghiệm triển khai đáp ứng cho nhiều mô hình của các Nhà hàng, Cửa hàng, Chuỗi nhượng quyền trên toàn quốc, Hệ thống Phần mềm L'POS liên tục được phát triển bởi chính đội ngũ Lập trình viên giàu tâm huyết đáp ứng chặt chẽ các qui trình của Quý khách hàng cũng như tính linh hoạt cho từng mô hình Nhà hàng, Cửa hàng khác nhau. Việc thống nhất, ký kết hợp đồng, triển khai vận hành phần mềm chỉ gói gọn trong 24 giờ.

Phần mềm quản lý Nhà hàng/Bán hàng L'POS đã được đăng ký Bản quyền Tác giả và chỉ được cung cấp chính hãng bởi Công ty Việt Long - VLIL Co. Maybanhangcamung.com là đơn vị duy nhất phân phối hệ thống phần mềm L'POS đến quý khách hàng.
 

ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN MAYBANHANGCAMUNG.COM 


VỀ CHÚNG TÔI

8/21/2016 6:37:30 PM

Đội ngũ MayBanHangCamUng.Com


HIỆU QUẢ KHÔNG GIỚI HẠN

Phần mềm quản lý Nhà hàng/Bán hàng L'POS vận hành mượt mà trên mọi thiết bị như PC truyền thống, Laptop cảm ứng Windows 7, 8, 10, cũng như các thiết bị di động như iPhone, iPad.

Với kinh nghiệm triển khai đáp ứng cho nhiều mô hình của các Nhà hàng, Cửa hàng, Chuỗi nhượng quyền trên toàn quốc, Hệ thống Phần mềm L'POS liên tục được phát triển bởi chính đội ngũ Lập trình viên giàu tâm huyết đáp ứng chặt chẽ các qui trình của Quý khách hàng cũng như tính linh hoạt cho từng mô hình Nhà hàng, Cửa hàng khác nhau. Việc thống nhất, ký kết hợp đồng, triển khai vận hành phần mềm chỉ gói gọn trong 24 giờ.

Phần mềm quản lý Nhà hàng/Bán hàng L'POS đã được đăng ký Bản quyền Tác giả và chỉ được cung cấp chính hãng bởi Công ty Việt Long - VLIL Co. Maybanhangcamung.com là đơn vị duy nhất phân phối hệ thống phần mềm L'POS đến quý khách hàng.
 

ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN MAYBANHANGCAMUNG.COM 


     Live Chat