2. ORDER MÓN TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG - IN MÓN NHÀ BẾP WIFI

  Nhân viên phục vụ order tại bàn cho khách hàng với thiết bị di động kèm hình ảnh
  Thứ tự món ăn được sắp xếp thông minh theo trình tự thời gian cũng như số bàn
  Tự động nhận dạng in thêm số lượng của món đã có sẵn hoặc thêm món mới trong cùng một hóa đơn
  Rõ ràng chính xác, hạn chế tối đa việc sai sót và phân bổ trách nhiệm cho từng bộ phận

2. ORDER MÓN TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG - IN MÓN NHÀ BẾP WIFI

  Nhân viên phục vụ order tại bàn cho khách hàng với thiết bị di động kèm hình ảnh
  Thứ tự món ăn được sắp xếp thông minh theo trình tự thời gian cũng như số bàn
  Tự động nhận dạng in thêm số lượng của món đã có sẵn hoặc thêm món mới trong cùng một hóa đơn
  Rõ ràng chính xác, hạn chế tối đa việc sai sót và phân bổ trách nhiệm cho từng bộ phận

     Live Chat